Терапія зору, або, як її ще називають, очна терапія, полягає у розвитку зорових навичок. Найважливішим завданням терапії є оволодіння зоровими навичками та ефективне використання їх у повсякденних ситуаціях. Метою терапії також є розвиток основних зорових навичок, пов’язаних з контролем рухів очей (фіксація, локалізація стимулу, конвергенція, відстеження, переведення погляду, пошук, конвергенція, акомодація).

Порушення зору дуже часто є прямим наслідком інсульту / черепно-мозкової травми (наприклад, в дорожньо-транспортній пригоді) або виникає в результаті захворювання (дитячий церебральний параліч, генетичні захворювання). Терапія спрямована на людей різного віку з порушеннями зору, викликаними різними причинами. Заняття проходять в затемненому приміщенні, де краще сприймається інформація. Залежно від проблеми пацієнта, терапія спрямована на стимуляцію зору, стимулювання погляду або поліпшення зорових функцій – контроль рухів очей.

Найпоширенішими порушеннями зору є..:

 • ністагм
 • зниження гостроти зору
 • обмежене поле зору
 • подвійне бачення
terapiawzroku2

Коли починати лікування?

 • порушення зору
 • порушення акомодації
 • порушення зорового сприйняття
 • порушення руху очей
 • порушення зорово-рухової координації
 • погіршення гостроти зору
 • труднощі з читанням і письмом
 • головні болі
 • труднощі з концентрацією уваги
 • дисбаланси

Цілі терапії зору:

 • покращити рухи очей, відстеження та фіксацію
 • покращення умов проживання
 • зменшення дисбалансів
 • покращення зорового сприйняття
 • збільшити поле зору
 • покращення просторового зору, що полегшує оцінку відстаней між об’єктами
 • розвиток навичок зорово-рухової координації
 • зменшення болю в очах і головного болю
terapiawzroku1
terapiawzroku3